Cup of Excellence | Kofi.sk

Čo je Cup of Excellence

Oficiálna súťaž zaštítená združením Alliance For Coffee Excellence. Spracovatelia prihlasujú svoje výberové kávy a porota certifikovaných degustátorov ich hodnotí. Dramatickým vyvrcholením je vždy verejná aukcia všetkých prihlásených káv.

co-je-cup-of-excellence