Cupping | Kofi.sk

Čo je Cupping

Ochutnávanie (degustácia) vzoriek káv z misiek cuppingovou lyžicou za hlasitého srkania. Kávy sa melú veľmi hrubo a v miskách sa proste len zalievajú 93 ° C horúcou vodou. Hodnotí sa celá škála senzorických vlastností, výstupom je cuppingový scoresheet. Celý proces jednej várky trvá cca 12 minút, potom začína dochádzať k postupnému přeextrahování vzoriek (ako u slovenského turka).

co-je-cupping