Degassing | Kofi.sk

Čo je Degassing

Fáza nasledujúca bezprostredne po pražení, pri ktorej sa nechá zo zŕn uniknúť prebytočný oxid uhličitý.