Odroda | Kofi.sk

Čo je odroda

Odroda je ešte jemnejšie botanické rozlíšenie, než je druh. Odrody sú dosiahnuté z druhu buď prirodzenou mutáciou, krížením či zámerným poľnohospodárskym šľachtením.

odroda