Pražiaci profil | Kofi.sk

Čo je Pražiaci profil

Pražiaci profil je krivka, na ktorej je zrejmý vývoj teplôt v priebehu cca 15 minút praženia, vodorovná os značí čas a zvislá teplotu. Každý typ zrna alebo zberu úrody môže vyžadovať iné priebehy teplôt a pražič by mal vedieť nájsť taký profil, ktorý konkrétnemu zberu pristane najlepšie, tzn. nepotlačí, ale naopak podčiarkne jej potenciál.