Reverzná osmóza | Kofi.sk

Čo je reverzná osmóza ?

Reverzná osmóza je spôsob dokonalej filtrácie (denaturácia) vody, pri ktorom sú využívané kaskády predfiltrov, čerpadlá pre vytvorenie tlaku a veľmi jemné filtračné membrány, ktoré neprepustia nič iné, než molekuly vody. Takto upravená voda je úžitková, ale možno ju neskôr domiešaním či riadenou mineralizáciou vrátiť na hodnoty vhodné na prípravu čaju či kávy.