Roast | Kofi.sk

Čo je Roast ?

Výraz pre upraženú várku kávy, možno stupňovať podľa tmavosti zrna, prívlastky: zelené zrno, Half City, Cinnamon, City, City +, Full City, viedenský, francúzsky, taliansky.