Scoresheet | Kofi.sk

Čo je scoresheet?

Formulár slúžiaci na zápis senzorických vlastností kávy, a to buď v baristických súťažiach pri posudzovaní baristovej schopnosti pripraviť dokonalý nápoj, alebo pri hodnotení vzoriek káv Cuppingom.