Telo | Kofi.sk

Čo je Telo?

Termín, ktorým sa popisuje schopnosť kávového nápoja sadnúť na jazyk a spôsobiť silný chuťový vnem. Nezamieňa sa s koncentráciou nápoja.

 
telo