Terroir | Kofi.sk

Čo je Terroir?

Súhrn prírodných vlastností krajiny, v ktorej je pestovaná káva alebo víno – nadmorská výška, typ lokality, úhrn zrážok, povaha pôdy.

 

terroir